PRONÁJMY

KINOSÁL – kapacita 192 + 5 míst pro vozíčkáře

Za 1 hodinu

1815,- Kč

Půldenní pronájem do 4 hodin

6050,- Kč

Celodenní pronájem do 8 hodin

9680,- Kč

Každá další hodina

1815,- Kč

V případě konání akcí s vybíráním vstupného či jiného poplatku si účtujeme 5% z hrubé tržby.

Ceník pro organizace zřizované Městem Hustopeče a místní neziskové spolky: 

Za 1 hodinu

605,- Kč

Půldenní pronájem do 4 hodin

1815,- Kč

Celodenní pronájem do 8 hodin

3025,- Kč

Každá další hodina

605,- Kč

Besedy, přednášky, nácviky divadelních souborů….

150,- Kč/hodinu (po schválení radou města).

 

MALÝ SÁL – kapacita 85 míst

Za 1 hodinu

726,- Kč

Půldenní pronájem do 4 hodin

2420,- Kč

Celodenní pronájem do 8 hodin

3630,- Kč

Každá další hodina

726,- Kč

pro organizace zřizované Městem Hustopeče a místní neziskové spolky

150,- Kč/hodinu (po schválení radou města).

 

 Technický personál:

Technik

250,- Kč/hod

Pokladní

220,- Kč/ hod.

Uvaděčka

150,- Kč/hod.

Šatnářka

150,- Kč/hod.

Pomocný personál

150,- Kč/hod.

Ceny jsou včetně  DPH
Cena za pronájem je včetně technického vybavení, dále zahrnuje energie, přípravu a úklid prostor.
Pronájem nezahrnuje služby technického personálu.
Podmínkou uskutečnění pronájmu je řádně sepsaná smlouva. Nájemce odpovídá za všechny škody vzniklé v důsledku akce, je povinen prostory řádně převzít, po ukončení akce předat a v případě škody vzniklé prokazatelně činností nájemce tuto uhradit.